Máy lọc nước Karofi
Máy lọc nước Karofi không tủ
Máy lọc nước Karofi có  tủ
Chung chi karofi
Tim dai ly
Dịch vụ thay lõi, bảo trì máy lọc nước Karofi

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO 1.1

Máy lọc nước thông minh Karofi iRO 1.1

Máy lọc nước thông minh iRO 1.1 là dòng sản phẩm độc quyền của Karofi. Với nhiều cải tiến đặc biệt về chức năng cũng như tăng thêm trải nghiệm người dùng.

 

Những chức năng nổi bật của Máy lọc nước thông minh iRO 1.1

- Tự động báo thay lõi lọc. 

- Tự động sục rửa màng

- Cảnh báo nước cấp yếu

 Máy lọc nước thông minh iRO 1.1 - Mang lại trải nghiệm sử dụng hoàn toàn mới

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K6I-1 có đèn UV tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K6I-1 có đèn UV tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 6 cấp lọc, vỏ tủ thiết kế hoàn toàn mới và tia UV diệt khuẩn lên tới 99,99% giúp cho nước có thể uống được ngay mà không cần đun, xử lý lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K6I-1 có đèn UV tủ IQ

Liên hệ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 có đèn UV tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 có đèn UV tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 7 cấp lọc, vỏ tủ thiết kế hoàn toàn mới và tia UV diệt khuẩn lên tới 99,99% giúp cho nước có thể uống được ngay mà không cần đun, xử lý lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 có đèn UV tủ IQ

Liên hệ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 có đèn UV tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 có đèn UV tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 8 cấp lọc, vỏ tủ thiết kế hoàn toàn mới và tia UV diệt khuẩn lên tới 99,99% giúp cho nước có thể uống được ngay mà không cần đun, xử lý lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 có đèn UV tủ IQ

8,730,000VNĐ5,790,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K9I-1 có đèn UV tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K9I-1 có đèn UV tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 9 cấp lọc, vỏ tủ thiết kế hoàn toàn mới và tia UV diệt khuẩn lên tới 99,99% giúp cho nước có thể uống được ngay mà không cần đun, xử lý lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K9I-1 có đèn UV tủ IQ

7,680,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K6I-1 tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K6I-1 tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 6 cấp lọc và vỏ tủ thiết kế hoàn toàn mới, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K6I-1 tủ IQ

Liên hệ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 7 cấp lọc và vỏ tủ thiết kế hoàn toàn mới, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 tủ IQ

Liên hệ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 tủ IQ

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 8 cấp lọc và vỏ tủ thiết kế hoàn toàn mới, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 tủ IQ

8,730,000VNĐ5,890,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K6I-1 có đèn UV tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K6I-1 có đèn UV tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 6 cấp cùng đèn UV tích hợp tiêu diệt đến 99.99% siêu vi khuẩn, virus trong nước uống, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K6I-1 có đèn UV tủ INOX

7,150,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 có đèn UV tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 có đèn UV tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 7 cấp cùng đèn UV tích hợp tiêu diệt đến 99.99% siêu vi khuẩn, virus trong nước uống, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 có đèn UV tủ INOX

7,250,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 có đèn UV tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 có đèn UV tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 8 cấp cùng đèn UV tích hợp tiêu diệt đến 99.99% siêu vi khuẩn, virus trong nước uống, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 có đèn UV tủ INOX

7,390,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K9I-1 có đèn UV tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K9I-1 có đèn UV tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 9 cấp cùng đèn UV tích hợp tiêu diệt đến 99.99% siêu vi khuẩn, virus trong nước uống, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K9I-1 có đèn UV tủ INOX

7,690,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K6I-1 tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K6I-1 tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 6 cấp, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K6I-1 tủ INOX

5,850,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 7 cấp, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 tủ INOX

5,950,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 tủ INOX

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 8 cấp lọc đặt trong vỏ tủ Inox bền bỉ và sáng bóng, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 tủ INOX

6,090,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K9I-1 có đèn UV

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K9I-1 có đèn UV

Máy lọc nước Karofi thông minh thế mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 9 cấp tích hợp đèn UV diệt khuẩn, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K9I-1 có đèn UV

7,090,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 có đèn UV

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 có đèn UV

Máy lọc nước Karofi thông minh thế hệ 2 iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 8 cấp tích hợp đèn UV diệt 99.99% vi khuẩn còn lại trong nước, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K8I-1 có đèn UV

6,790,000VNĐ

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 có đèn UV

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 có đèn UV

Máy lọc nước Karofi thông minh thế hệ mới iRO 1.1 là sản phẩm hoàn toàn mới, với cải tiến thông minh với đồng hồ báo chính xác thời gian thay lõi lọc nước. Với hệ thống lọc 7 cấp tích hợp tia UV diệt khuẩn tới 99.99%, nước có thể uống được ngay mà không cần đun lại

Máy lọc nước Karofi thông minh iRO K7I-1 có đèn UV

Liên hệ

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website

 

GỌI MUA HÀNG
(024) 3514 0327
(024) 3519 0056
Hotline 096 703 6068
Hotline 094 3838 278
cskhkarofi@gmail.com